Το «κλειδί» αυτών των προγραμμάτων είναι ότι μπορεί να καλυφθούν με ευελιξία οι ανάγκες κάθε μέλους της οικογένειας. Για παράδειγμα αν ο πατέρας έχει ομαδική ασφάλιση από την εργασία του, θα επιλέξει πρόγραμμα με απαλλαγή, αν η μητέρα έχει στην σκέψη της μελλοντικό τοκετό, θα επιλέξει πρόγραμμα που δίνει επίδομα τοκετού. Για τα παιδιά που έχουν συχνά μικρά ατυχήματα και αδιαθεσίες , το πρόγραμμα που θα προτείνει ο ασφαλιστής θα πρέπει καλύπτει τα επείγοντα περιστατικά, απευθείας στις συμβεβλημένες κλινικές.

Αυτό που επιτυγχάνουν τα οικογενειακά προγράμματα είναι να μειώνεται το κόστος των ασφαλίστρων και έτσι να οργανώνεται καλύτερα ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Για παράδειγμα, ένα συμβόλαιο υγείας μπορεί να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας για μια τετραμελή οικογένεια (γονείς και δύο ανήλικα παιδιά) με κόστος 1,000 ευρώ ετησίως. Αν ασφαλιστεί κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά τα ασφάλιστρα μπορεί να ανέλθουν συνολικά σε 1,500 ευρώ ετησίως.

Όμως εκτός από πλεονεκτήματα τα οικογενειακά προγράμματα έχουν και ορισμένα μειονεκτήματα:

– Κάποια συμβόλαια περιορίζουν τις παροχές για να εξασφαλίζουν χαμηλότερο ασφάλιστρο. Προσέξτε αν πραγματικά καλύπτονται οι ανάγκες σας. Προτιμήστε ένα συμβόλαιο που να διαθέτει εκτός από νοσοκομειακό και έξτρα πακέτο πρωτοβάθμιας περίθαλψης καθώς οι συχνές επισκέψεις στον παιδίατρο επιβαρύνουν τον οικογενειακό προυπολογισμό.

– Όταν ενηλικιωθούν τα παιδιά δεν καλύπτονται πλέον από το συμβόλαιο Family. Σε αυτή την περίπτωση, αν θελήσουν να συνεχίσουν την ιδιωτική ασφάλιση, θα πρέπει να υπογράψουν καινούργιο συμβόλαιο, δηλαδή να επιλέξουν ένα άλλο ασφαλιστικό προϊόν από αυτά που διατίθενται στην αγορά. Όμως κατά κανόνα τα νέα συμβόλαια έχουν λιγότερα προνόμια και προσφορές από τα παλαιά συμβόλαια, με αποτέλεσμα το μέλος της οικογένειας να χάσει αρκετές καλύψεις.