Το πάθημα της πανδημίας σε μάθημα σπεύδουν να μετατρέψουν πολλοί Έλληνες, χτυπώντας την πόρτα της ιδιωτικής ασφάλισης, προκειμένου να θωρακίσουν έστω και των υστέρων ό, τι πολυτιμότερο έχουν: από την ζωή και την υγεία έως και την περιουσία τους.

Πιο αναλυτικά, τα προγράμματα υγείας, όπως είναι φυσικό, συγκεντρώνουν το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων καταναλωτών. Οι καλύψεις σε ένα συμβόλαιο ασφάλισης υγείας μπορεί να είναι νοσοκομειακή, εξωνοσοκομειακή και ανικανότητα, δηλαδή, αποζημίωση/αναπλήρωση απωλειών που προκαλούνται από ασθένεια, ατύχημα ή αναπηρία.

Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), μία σημαντική παράμετρος στην ασφάλιση υγείας είναι η εγγυημένη ανανέωση των καλύψεων. Όλα τα συμβόλαια είτε ετήσιας ανανέωσης είτε μακροχρόνια προσφέρουν εγγυημένη ανανεωσιμότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι είστε βέβαιοι για τη διατήρηση της ασφαλιστικής σας κάλυψης για όσο χρόνο έχει οριστεί η διάρκειά της στο ασφαλιστήριό σας και ανεξάρτητα από την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας σας.

Εξίσου ελκυστικά φαντάζουν και άλλα προγράμματα, όπως αυτά της ζωής που περιλαμβάνουν την κάλυψη κινδύνων, οι οποίοι απειλούν τη ζωή μας, αλλά και την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της. Όπως εξηγούν στελέχη της αγοράς, οι ασφαλίσεις ζωής διακρίνονται σε:
Πρόσκαιρη: Έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης (όση ορίσει ο ασφαλισμένος, με ελάχιστο τα 10 έτη και μέγιστο τα 30 έτη) και προσφέρει οικονομική προστασία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν από τη λήξη του ασφαλιστηρίου.
Ισόβια: Παρέχει κάλυψη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου. Εξασφαλίζει καταβολή του κεφαλαίου στους δικαιούχους στην περίπτωση που κάτι απρόοπτο συμβεί.
Μικτή: Είναι μία μίξη πρόσκαιρης ασφάλισης με καταβολή ασφάλιστρων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μαζί με αποταμίευση, η οποία αποδίδει ένα εγγυημένο κεφάλαιο στην λήξη της περιόδου ασφάλισης.

Όσον αφορά στην ασφάλιση περιουσίας, αυτή περιλαμβάνει το σπίτι που ο ασφαλισμένος απέκτησε με θυσίες, τα γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις της επιχείρησής του, τυχόν κτίρια που βρίσκονται στην κατοχή του και του εξασφαλίζουν εισόδημα. «Με την Ασφάλιση Περιουσίας φροντίζετε για την προστασία των ακινήτων σας και του περιεχομένου τους απέναντι σε μία σειρά από κινδύνους, όπως πυρκαγιά, κλοπή, σεισμός, πλημμύρα και άλλες φυσικές καταστροφές», υπογραμμίζει η ΕΑΕΕ.

Διαβάστε επίσης 

Αυτές είναι οι τρεις πιο σημαντικές ερωτήσεις για τα προγράμματα υγείας

Μα γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση; Υπάρχουν πολλοί λόγοι – Ενημερωθείτε