Με ένα θέμα που… καίει, τόσο τους ασφαλισμένους, όσο και τους ίδιους τους διαμεσολαβητές, μιας και εκείνοι λογοδοτούν στους πελάτες τους, ασχολήθηκε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Όπως προκύπτει από την δημοσιευμένη απόφασή της, η Αρχή κλήθηκε να αποφανθεί για την καταγγελία ενός ασφαλισμένου ενάντια στην εταιρία του που του ζήτησε πρόσβαση στα δεδομένα του ΕΟΠΥΥ την ώρα της αίτησής του για αποζημίωση. Πιο αναλυτικά, ο καταγγέλλων κατά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης αρνήθηκε να παράσχει θετική δήλωση βουλήσεως στην ασφαλιστική εταιρία, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου, προκειμένου να γίνει δεκτή η αίτησή του αποζημίωσης, θα έπρεπε να συναινέσει υποχρεωτικά σε όλα τα πεδία του εντύπου αναγγελίας αποζημίωσης και ειδικότερα:

α) στην πρόσβαση της ασφαλιστικής εταιρίας στη βάση δεδομένων του συνταγολογίου και στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης του ΕΟΠΠΥ με χρήση του ΑΜΚΑ του,

β) στην πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο και

γ) στην πρόσβαση, τόσο σε παρούσες, όσο και σε παρελθούσες ή μελλοντικές ιατρικές εξετάσεις, όχι μόνον των δικών του, αλλά και όλων των μελών του ασφαλιστικού συμβολαίου.

«Κατόπιν της άρνησης παροχής θετικής δηλώσεως βουλήσεως εκ μέρους του ασφαλισμένου προκύπτει ότι δεν πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την καταγγελλόμενη ασφαλιστική εταιρία, ενώ η ασφαλιστική εταιρία αποδέχθηκε την κάλυψη της ασφαλιστικής περίπτωσης, παρά την άρνηση παροχής σχετικής θετικής δήλωσης βουλήσεως του ασφαλισμένου», τονίζεται από την Αρχή, με συνέπεια η απόφασή της να είναι απορριπτική της καταγγελίας.

Το θέμα είχε αναδείξει σε σχετικό δημοσίευμά του και το ygeiamou, επικαλούμενο στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς βάσει των οποίων κάποιες εταιρίες επιλέγουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου όχι στην έναρξη της ασφάλισης που θεωρείται – εν μέρει – θεμιτό, αλλά όταν είναι να καταβάλει την αποζημίωση. «Στην έναρξη είναι κατανοητό να ζητήσει πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο ή το βιβλιάριο του ασφαλισμένου, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να κρίνει εάν θα δώσει το ‘πράσινο φως’ στην ασφάλιση ή ενδεχομένως θα χρειαστούν κάποιες αναμονές ή και επασφάλιστρο. Το να επεμβαίνει, όμως, όταν ο ασφαλισμένος την έχει περισσότερο ανάγκη, δηλαδή, στο στάδιο της αποζημίωσης αυτό είναι απαράδεκτο», ανέφεραν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως δεν ήταν λίγες οι φορές που οι ίδιοι δέχτηκαν τα… πυρά των ασφαλισμένων για τις κομμένες αποζημιώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλισμένοι πρέπει να γνωρίζουν πως οι βασικοί λόγοι που έχει μία εταιρία, για να μην προχωρήσει στην καταβολή της αποζημίωσης είναι, μεταξύ, άλλων οι συγγενείς παθήσεις (οι περισσότερες δεν τις καλύπτουν υπάρχουν, όμως και κάποιες που προσφέρουν κάλυψη σε δύο, πέντε, 10 έτη κ.ο.κ.) και γενικά οτιδήποτε προϋπάρχει και δεν έχει δηλωθεί στην αρχική αίτηση της ασφάλισης.

Διαβάστε επίσης

Πως η μετά Covid-19 εποχή θα επηρεάσει τις ασφαλιστικές εταιρίες

Νοσηλεία σε ιδιωτικό νοσοκομείο: Τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ και τι η ασφαλιστική εταιρία

Κορωνοϊός και Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ιατρών: Τι πρέπει να γνωρίζετε