Πολύς ντόρος έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για τις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων στα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας, τα οποία, όμως, κατά κοινή ομολογία της αγοράς, είναι λίγα, δεδομένου ότι η μία μετά την άλλη οι ασφαλιστικές εταιρίες τα κατήργησαν, λανσάροντας την ετήσια εκδοχή τους.

Στην περίπτωση των ετήσιων συμβολαίων, λοιπόν, ο καθορισμός των ασφαλίστρων γίνεται, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες τιμολόγησης, όπως:

  • H ηλικία
  • Το εκπιπτόμενο ποσό, το χρηματικό ποσό, δηλαδή, με το οποίο έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος να συμμετέχει στο σύνολο των αναγνωρισμένων εξόδων για κάθε νοσηλεία από ασθένεια ή ατύχημα.
  • Η κάλυψη
  • Η μεταβολή των εξόδων των υπηρεσιών υγείας που καλύπτονται από το ασφαλιστήριο, όπως το κόστος των νοσηλειών, το οποίο καθορίζεται ενδεικτικά από τη χρέωση για τιμές δωματίου, τις τιμές των φαρμάκων και των υλικών που απαιτούνται για τη νοσηλεία, τις αμοιβές γιατρών, κ.λπ.), το κόστος των εφαρμοζόμενων μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας και της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται από τα νοσηλευτήρια, η διαχρονική μεταβολή και το ύψος των καλυπτόμενων ποσών αποζημίωσης, οι τυχόν νέες παροχές που προστίθενται και η επάρκεια των ασφαλίστρων, ώστε η εταιρία να είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της για το σύνολο των ασφαλιστηρίων υγείας.

«Οι παράγοντες τιμολόγησης μπορεί να μεταβληθούν οποιαδήποτε στιγμή από την ασφαλιστική εταιρία. Η μεταβολή αυτή θα ισχύει μόνον κατά την ανανέωση του ασφαλιστηρίου και αφού ο ασφαλισμένος θα έχει προηγουμένως ενημερωθεί», σχολιάζουν στο ygeiamou αρμόδιες πηγές, υπενθυμίζοντας πως το ασφάλιστρο είναι ετήσιο και καταβάλλεται στην έναρξη κάθε περιόδου ασφάλισης. Ο ασφαλισμένος, ωστόσο, μπορεί να επιλέξει την πληρωμή σε δόσεις – εξάμηνες, τρίμηνες ή μηνιαίες – έχοντας, ωστόσο, υπόψη πως στην προκειμένη περίπτωση το κόστος ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω.

Όσον αφορά στην πληρωμή, η εκάστοτε εταιρία είθισται να δίνει μία περίοδο χάριτος – συνήθως 30 ημερών – στη διάρκεια της οποίας ο ασφαλισμένος οφείλει να αποπληρώσει το ασφάλιστρο.

Η καθυστέρηση καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου, ωστόσο, της δίνει το δικαίωμα να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης. Αυτή γίνεται με γραπτή δήλωση και αποστέλλεται στον συμβαλλόμενο, με την οποία γνωστοποιείται ότι περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής ασφαλίστρου θα επιφέρει μετά την πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση της δήλωσης τη λύση της σύμβασης.

Τέλος, οι εταιρίες ενδέχεται να παρέχουν ειδικές εκπτώσεις στο ασφάλιστρο των ασφαλισμένων. Ενδεικτικά, μειωμένα ασφάλιστρα ή και καλύτερες παροχές προσφέρονται στους κατόχους προγραμμάτων υγείας που επιλέγουν να νοσηλευθούν σε συνεργαζόμενες (με την ασφαλιστική εταιρία) ιδιωτικές κλινικές και να επισκεφτούν συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα, ενώ σημαντικές εκπτώσεις προσφέρονται σε οικογένειες που ασφαλίζουν περισσότερα του ενός μέλη τους. Σε περίπτωση, λοιπόν, που ο ασφαλισμένος εμπίπτει στις κατηγορίες αυτών που δικαιούνται την έκπτωση, τότε αυτή θα πρέπει να αναγράφεται στον Πίνακα Καλύψεων και Ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

 

Διαβάστε επίσης

Μα γιατί να κάνω ιδιωτική ασφάλιση; Υπάρχουν πολλοί λόγοι – Ενημερωθείτε

Είναι «πεταμένα λεφτά» – Και άλλοι πέντε μύθοι για την ιδιωτική ασφάλιση

Ιδιωτική ασφάλιση: Όλα τα πακέτα που αφορούν τις γυναίκες