Τα συμβόλαια υγείας τύπου Family βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις των ασφαλισμένων καθώς καλύπτουν όλα τα μέλη της οικογένειας, με χαμηλότερο ασφάλιστρο. Για παράδειγμα, ένα συμβόλαιο υγείας μπορεί να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας για μια τετραμελή οικογένεια (γονείς και δύο ανήλικα παιδιά) με κόστος 1,000 ευρώ ετησίως.

Αν ασφαλιστεί κάθε μέλος της οικογένειας ξεχωριστά τα ασφάλιστρα θα ανέλθουν συνολικά σε 1,500 ευρώ ετησίως.

Ωστόσο οι προσφορές των συμβολαίων κρύβουν κάποιες παγίδες.

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος Δημήτρης Γαβαλάκης της Life Plan Insurance Services επισημαίνει στους ενδιαφερόμενους τα σημεία στα οποία πρέπει να δείξουν προσοχή.

– Κάποια συμβόλαια Family περιορίζουν τις παροχές για να πετύχουν χαμηλότερο ασφάλιστρο. Προσέξτε αν πραγματικά καλύπτονται οι ανάγκες σας. Προτιμήστε ένα συμβόλαιο που καλύπτει εκτός από τα έξοδα νοσηλείας και τις επισκέψεις στον παιδίατρο.

– Δώστε προσοχή στο όριο των καλύψεων. Για παράδειγμα αν το σύνολο του ορίου για όλα τα μέλη της οικογένειας είναι 250.000 ευρώ ετησίως και συμβεί κάτι σοβαρό σε κάποιο μέλος της οικογένειας, το όριο θα εξαντληθεί και τα υπόλοιπα μέλη θα μείνουν ακάλυπτα.

– Όταν ενηλικιωθούν τα παιδιά δεν καλύπτονται πλέον από το συμβόλαιο Family. Σε αυτή την περίπτωση, αν θελήσουν να συνεχίσουν την ιδιωτική ασφάλιση, θα πρέπει να υπογράψουν καινούργιο συμβόλαιο, δηλαδή να επιλέξουν ένα άλλο ασφαλιστικό προϊόν από αυτά που διατίθενται στην αγορά. Όμως κατά κανόνα τα νέα συμβόλαια έχουν λιγότερα προνόμια και προσφορές από τα παλαιά συμβόλαια, με αποτέλεσμα το μέλος της οικογένειας να χάσει αρκετές καλύψεις.

– Τα διαζύγια πολλαπλασιάζονται. Τι θα γίνει λοιπόν αν το ζευγάρι χωρίσει και τραβήξει χωριστούς δρόμους και στην ασφάλιση; Τα νέα συμβόλαια που θα υπογράψει ο καθένας χωριστά, ως νέα ασφαλιστικά προϊόντα θα έχουν λιγότερες καλύψεις από τα παλαιότερα.