Μετά από μία 10ετή οικονομική κρίση, στη διάρκεια της οποίας τα εισοδήματα των περισσότερων Ελλήνων υπέστησαν μείωση, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που αντιμετώπισαν δυσκολία στην εξυπηρέτηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου τους. Η καθυστέρηση ακόμη και μίας δόσης είναι αρκετή, προκειμένου ο ασφαλισμένος να τεθεί εκτός προγράμματος, ανεξαρτήτως εάν αυτό είναι συνταξιοδοτικό ή νοσοκομειακό. Όπως, ωστόσο, τονίζεται στα συμβόλαια, σε περίπτωση λύσης της ασφαλιστικής σύµβασης, λόγω µη πληρωµής του ασφαλίστρου, είναι δυνατή η επαναφορά σε ισχύ του ασφαλιστηρίου. «Ο συμβαλλόμενος οφείλει να προσκοµίσει στην εταιρία γραπτή αίτηση επαναφοράς, συµπληρωµένο το έντυπο δήλωσης υγείας που θα του παρασχεθεί, καθώς και τυχόν εξετάσεις που θα ζητηθούν, προκειμένου να εκτιµηθεί η κατάσταση της υγείας του. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση επαναφοράς από την εταιρία, για την επαναφορά του συμβολαίου ο συμβαλλόμενος θα πρέπει να καταβάλει άµεσα τα ασφάλιστρα που θα του ζητηθούν», υπογραμμίζεται.

Όσον αφορά στα περιθώρια που έχει να το επαναφέρει, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς σημειώνουν στο ygeiamou.gr τα εξής:

  • Στην περίπτωση ενός συνταξιοδοτικού συμβολαίου οι εταιρίες δίνουν ένα περιθώριο δύο με τρία χρόνια, με την προϋπόθεση ότι αφενός, ο ασφαλισμένος δεν έχει προχωρήσει σε εξαγορά και αφετέρου, καταβάλει το οφειλόμενο ποσό, συνήθως με τόκο. Εάν, ωστόσο, παρατηρηθεί το φαινόμενο της επανάληψης, τότε η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επαναφορά.
  • Στα νοσοκομειακά, η επαναφορά είναι κάπως πιο πολύπλοκη. Κι αυτό, γιατί τα επίμαχα συμβόλαια έχουν κάποιες χρονικές αναμονές, για να αρχίσουν να καλύπτουν συγκεκριμένες παθήσεις. Εάν, λοιπόν, ο ασφαλισμένος λάβει ειδοποίηση από την εταιρία για τη μη πληρωμή των ασφαλίστρων, μπορεί εντός 30 ημερών να καταβάλει το ποσό, θέτοντας σε ισχύ το συμβόλαιό του. Εάν δεν το πράξει – λόγω, για παράδειγμα, οικονομικής αδυναμίας – η εταιρία του δίνει τη δυνατότητα να επανέλθει εντός ευλόγου διαστήματος (σ.σ. δύο μήνες), για να το επαναφέρει ως μη ακυρωθέν. Είναι, ωστόσο, στη διακριτική ευχέρειά της ασφαλιστικής να δεχθεί την κάλυψη των χρονικών αναμονών. «Δεν είναι λίγες οι φορές που οι εταιρίες ζητούν αυτές να ξεκινήσουν να ‘τρέχουν’ από την αρχή, με συνέπεια ο ασφαλισμένος να καταφεύγει σε άλλη εταιρία, ζητώντας διαδοχικότητα», σχολιάζουν χαρακτηριστικά οι παραπάνω παράγοντες

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε σχετική υπόθεση που χειρίστηκε στα τέλη του 2019 ο Συνήγορος του Καταναλωτή η εταιρία υποχρεώθηκε να άρει την διακοπή του συμβολαίου σε ασφαλισμένη, επειδή αποδείχθηκε ότι η τελευταία ουδέποτε έλαβε την ειδοποίηση διακοπής, με συνέπεια να μην έχει το χρονικό περιθώριο να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες.

Διαβάστε επίσης

Τροπολογία ανοίγει παράθυρο για κατά το δοκούν αυξήσεις στα ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας

Κύηση και Τοκετός: Πώς καλύπτει τα έξοδα η ασφάλιση υγείας

Επιδόματα: Τα προγράμματα που δίνουν λύση στα έξοδα νοσηλείας