Δεν είναι λίγοι οι ασφαλισμένοι που ενώ ασφαλίστηκαν νέοι και υγιείς με την πάροδο των ετών εμφάνισαν μια λιγότερο η περισσότερο σοβαρή ασθένεια. Πολλές φορές ρωτούν τον ασφαλιστή τους αν το συμβόλαιο υγείας θα συνεχίσει να τους καλύπτει η θα πρέπει να αυξηθούν τα ασφάλιστρα;

Η απάντηση είναι ότι θα συνεχίσει να τους καλύπτει ανάλογα με τους όρους του συμβολαίου. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος ύπαρξης της ασφάλισης υγείας. Να ασφαλιζόμαστε υγιείς προκειμένου να έχουμε κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας.

Έμπειροι ασφαλιστές διαβεβαιώνουν ότι η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου δεν αποτελούν λόγους ακύρωσης η τροποποίησης των όρων του συμβολαίου.

Ακόμα και αν διαθέτουν παλαιό ισόβιο συμβόλαιο το οποίο μετατρέπεται σε ετήσιο ανανεούμενο, οι οι όροι κάλυψης σε περίπτωση ασθένειας παραμένουν ίδιοι.

Ωστόσο κάθε χρόνο που ανανεώνεται το ετήσιο συμβόλαιο υγείας, η εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει του όρους, να αυξήσει τα ασφάλιστρα η να δηλώσει ότι καταργεί ένα πρόγραμμα και το αντικαθιστά με ένα καινούργιο προϊόν. Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων και σε καμία περίπτωση έναν συγκεκριμένο. Από την πλευρά του ο ασφαλισμένος, μπορεί να αποδεχτεί τις αλλαγές η να αποχωρήσει. Ας δούμε τι διαδικασίες προβλέπονται:

Ανάλογα με την εταιρεία τουλάχιστον ένα μήνα, 45 ημέρες ή και δυο μήνες πριν την λήξη του συμβολαίου αποστέλλεται ειδοποίηση στον ασφαλισμένο που περιέχει τα νέα ασφάλιστρα και μια ορισθείσα ημερομηνία εξόφλησης. Εφόσον ο ασφαλισμένος εξοφλήσει την ειδοποίηση πληρωμής το ασφαλιστήριο ανανεώνεται για μια ακόμα ασφαλιστική περίοδο. Επισημαίνεται πως σε κάθε ανανέωση συμβολαίου υγείας ετήσιας διάρκειας δεν απαιτούνται αποδεικτικά καλής υγείας του ασφαλισμένου.

Επιπλέον κάθε εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ένα πρόγραμμα υγείας ετήσιας διάρκειας. Σε αυτήν την περίπτωση η κάθε εταιρεία δεσμεύεται να γνωστοποιήσει στους ασφαλισμένους τουλάχιστον ένα μήνα πριν την λήξη της ασφαλιστικής περιόδου τα χαρακτηριστικά του νέου ασφαλιστικού προγράμματος που θα αντικαταστήσει το παλαιό ενώ δίδεται και ένα εύλογο χρονικό περιθώριο ώστε να αποφασίσει ο ασφαλισμένος την συνέχιση της ασφάλισης του με τους νέους όρους. Επισημαίνεται πως η κατάργηση ενός προγράμματος υγείας αφορά το σύνολο των συμβολαίων που διατηρούνται σε ισχύ και σε καμία περίπτωση ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο.