Όλα τα συμβόλαια υγείας καλύπτουν τη δαπάνη για τις Οφθαλμολογικές Χειρουργικές Επεμβάσεις. Αποζημιώνουν επίσης για τα έξοδα που θα προκύψουν πριν και μετά το χειρουργείο, για εξετάσεις και σκευάσματα/κολλύρια καθώς και  για την  αγορά και την τοποθέτηση προσθετικών υλικών και τεχνητών οργάνων π.χ τεχνητό μάτι, μόσχευμα κερατοειδούς κ.α.

Όπως ισχύει σε όλες τις επεμβάσεις καλύπτεται και η αμοιβή χειρουργού σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών και ανάλογα με την βαρύτητα της επέμβασης. Οι εταιρείες έχουν ορίσει μια διαβάθμιση της βαρύτητας και των χειρουργικών εξόδων που απαιτούνται για κάθε οφθαλμολογική χειρουργική επέμβαση και αναγράφουν αναλυτικά ονομασίες και χαρακτηρισμό π.χ μεσαία, μεγάλη, βαρέα κτλ στους όρους των συμβολαίων υγείας.

Βασικές προϋποθέσεις αποζημίωσης του ασφαλισμένου για χειρουργικές οφθαλμολογικές επεμβάσεις είναι οι παθήσεις της όρασης να μην προϋπάρχουν της έναρξης ασφάλισης του προσώπου και να έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα της  αναμονής που έχει θέσει η εταιρία από την έναρξη του συμβολαίου έως την ημερομηνία της επέμβασης.

Σε αρκετά συμβόλαια υγείας ορισμένες παθήσεις της όρασης όπως γλαύκωμα, καταρράκτης, στραβισμός, παθήσεις κερατοειδούς χιτώνα κ.α αναγράφονται ρητά μέσα στις παροχές και αποζημιώνονται μετά την παρέλευση συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την έναρξη του συμβολαίου π.χ. 12, 24 μήνες.

Προσοχή! Όταν προκύψει έκτακτο περιστατικό με τραυματισμό στο μάτι η εταιρία αποζημιώνει τον ασφαλισμένο  ακόμη και από την πρώτη ημέρα έναρξης του συμβολαίου υγείας.

Ωστόσο κάτι που δυσαρεστεί τους ασφαλισμένους είναι ότι  χειρουργικές επεμβάσεις διαθλαστικών ανωμαλιών των ματιών όπως μυωπία, αστιγματισμός, υπερμετρωπία κ.α συνήθως εξαιρούνται από τα συμβόλαια υγείας όλων των εταιρειών.

Για να εξυπηρετήσουν όμως τους ασφαλισμένους σχεδόν όλες οι εταιρείες συνεργάζονται με οφθαλμολογικές κλινικές και παρέχουν προνομιακά πακέτα παροχών και υψηλών εκπτώσεων για όσους πελάτες τους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μια διαθλαστική χειρουργική επέμβαση.