Οι υποψήφιοι να συνάψουν συμβόλαιο υγεία συχνά μπερδεύονται και δεν ξέρουν ποιο πρόγραμμα υγείας να επιλέξουν.

Ποια είναι όμως τα κριτήρια για να επιλέξετε το κατάλληλο νοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας για εσάς και την οικογένειά σας; Για να ακολουθήσετε τη σωστή κατεύθυνση θα ήταν σκόπιμο να θέσετε στον εαυτό σας τις παρακάτω ερωτήσεις:

Για ποιον ψάχνουμε: Πρέπει να αποφασίσετε αν θέλετε ασφάλιση υγείας για εσάς ή / και την οικογένειά σας. Σημαντικό: Πολλές φορές οι γονείς λειτουργώντας συναισθηματικά προτιμούν να ασφαλίσουν το παιδί ή τα παιδιά τους μόνο, ξεχνώντας ότι αυτοί  πρέπει να είναι καταρχήν υγιείς και δυνατοί γιατί προσφέρουν το παραγόμενο εισόδημα στην οικογένεια.

Θέστε προτεραιότητες: Εάν ταξιδεύετε συχνά στο εξωτερικό, έχετε παιδιά που σύντομα θα φοιτήσουν σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού, κάνετε επικίνδυνα σπορ ή είστε σε αναπαραγωγική ηλικία, θα πρέπει απαραίτητα να εξετάσετε προγράμματα υγείας αντίστοιχα με τον τρόπο ζωής ή την κατάστασή σας. Σημαντικό: Αυτό που στοιχίζει πιο πολύ στην υγεία είναι η αντιμετώπιση των δαπανηρών νοσοκομειακών περιστατικών. Επομένως έμπειροι ασφαλιστές προτείνου  ότι το πρόγραμμα υγείας που θα επιλέξετε έχει υψηλό όριο κάλυψης πάνω από 300.000 ευρώ.

Διαθέσιμο ποσό: Υπολογίστε το ποσό που θα διαθέσετε σύμφωνα με τα τωρινά οικονομικά δεδομένα σας. Πρέπει να το δείτε μακροπρόθεσμα καθώς η ασφάλιση υγείας είναι κάτι που χρειάζεστε σε όλη σας τη ζωή. Μην παρασύρεστε να αγοράσετε το καλύτερο πρόγραμμα υγείας αλλά το καταλληλότερο για εσάς σύμφωνα με τωρινά οικονομικά δεδομένα σας αφού συνυπολογίσετε ότι τα ασφάλιστρα υγείας αυξάνονται συνήθως κάθε χρόνο από 0% έως 10%.

Σωστή επιλογή ασφαλιστικής: Υπάρχουν πολλές ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν διαθέσιμα προγράμματα υγείας αλλά πρέπει να εμπιστευτούμε αυτές που διαθέτουν αξιοπιστία και φερεγγυότητα. Επίσης η εμπειρία και η τεχνογνωσία είναι παράγοντες που θα πρέπει να αξιολογήσετε. Οι υποδομές, η σταθερότητα και ο ξεκάθαρος προσανατολισμός πρέπει να συνυπολογιστούν. Εδώ δεν χωράνε πειραματισμοί και η επιλογή πρέπει να γίνει με ασφαλή κριτήρια. Σημαντικό: Ο δείκτης Solvency είναι αυτός που καθορίζει το ποσοστό φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιριών. Το γεγονός ότι μία ασφαλιστική διαθέτει και ασχολείται χρόνια με τον κλάδο ζωής και υγείας και είναι επίκαιρη είναι ένας παράγοντας καθοριστικής σημασίας.